Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Egzekucja komornicza bezpłatna pomoc

2 lutego 2021
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Egzekucja komornicza bezpłatna pomoc – Komornik zawiadomił Cię o postępowaniu egzekucyjnym? Urząd Skarbowy zajął Twoje wynagrodzenie? Jakie masz prawa podczas egzekucji komorniczej a jakie w przypadku egzekucji administracyjnej? Bezpłatna pomoc w sprawach postępowań egzekucyjnych – tel. 703603009

 

Egzekucja komornicza bezpłatna pomoc – darmowe porady w sprawach komorniczych – Czym jest postępowanie egzekucyjne? Postępowanie egzekucyjne to określone normy prawne postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c. Zupełnie odrębnie jest uregulowane i funkcjonuje postępowanie egzekucyjne w administracji, którego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

 

Dlaczego masz zajęcie komornicze? Dlaczego komornik dokonuje egzekucji a Ty nie otrzymałeś wyroku Sądu? Porady prawne przez tel. 703603009

 

Sprawami egzekucyjnymi w rozumieniu k.p.c. nie są sprawy, które w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poddane zostały egzekucji administracyjnej.

 

Najczęściej mamy do czynienia z egzekucją Komorniczą:

 1. z postępowania cywilnego, tj. gdy wierzyciel złoży pozew do Sądu, a Sąd uzna jego roszczenie Wyrokiem (lub zakazem zapłaty) i po uprawomocnieniu się orzeczenia zostaje wydana klauzula wykonalności, na mocy której można egzekwować dług przez 10 lat (skuteczna egzekucja komornicza przerywa bieg przedawnienia). Wierzyciel udaje się do Komornika, pokrywa zaliczkę na potrzeb kosztów egzekucyjnych i Komornik wykonuje czynności komornicze, np. ustala ze pracujemy i wysyła do pracodawcy zawiadomienie o obowiązku przekazania na rachunek Komornika części wynagrodzenia, a następnie my otrzymujemy zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych – w wielu przypadkach nasi prawnicy są wstanie pomóc aby skutecznie zatrzymać egzekucję;
 2. z postępowania administracyjnego, np. otrzymaliśmy mandat za parkowanie lub nie uiściliśmy opłaty za parkowanie w następstwie czego organ uprawniony przesyła do Urzędu Skarbowego (właściwego naszemu zamieszkania)  tytuł wykonawczy na podstawie którego Urząd Skarbowy wysyła np. do banku zawiadomienie i bank musi środki pieniężne znajdujące się na naszym rachunku bankowym przekazać Urzędowi Skarbowemu (niestety najczęściej i bank pobiera stałą opłatę za taką czynność) – oczywiście i w tym wypadku jest wiele możliwości aby zablokować egzekucje.

 

Potrzebujesz praktycznych porad prawnych?

Zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej i uzyskaj szczegółowe informacje o upadłości konsumenckiej

lub zamów gotowy wzór wniosku o upadłość konsumencką wraz z instrukcją

tel. 703603009

Aby skorzystać z porady prawnej przez telefon możesz zadzwonić na płatny nr 703 603 009 lub dokonać wpłaty 99zł a my bez dodatkowych kosztów oddzwonimy do Ciebie w celu udzielenia rzetelnej i wyczerpującej porady prawnej.

Są dwa sposoby opłacenia porady prawnej – tradycyjny przelew na poniższe konto bankowe lub szybszy, szybki przelew BLIK na nr telefonu 728 838 858 (wystarczy wpłacić 99zł a w tytule wpłaty wpisać nr telefonu na który mamy oddzwonić).

Staramy się oddzwonić najszybciej jak będzie to możliwe, jednak gwarantujemy połączenie w terminie 24h od zaksięgowania wpłaty – mailem można podać temat porady lub sugerowane godziny w których mamy zadzwonić, jednak nie jest to wymagane. Jeśli zadzwonimy w chwili, w której nie będą mogli Państwo rozmawiać to umówimy się na inną godzinę dogodną dla Was i naszych prawników.

Pomagamy również przy pisaniu pism procesowych, wezwań czy odpowiedzi na pozew, a nawet możecie wynająć adwokata bądź radcy prawnego do kompleksowej obsługi prawnej Waszej sprawy.

Kancelaria Prawna Katowice Korfantego 51 tytułem porada prawna dla… nr konta w banku ING 04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

Jeśli zależy Ci na czasie prześlij potwierdzenie wpłaty na adres e-mail kancelaria@prawnik-infolinia.pl.

Staramy się niezwłocznie zadzwonić na podany w wpłacie nr telefonu w celu udzielenia porad bez dodatkowych kosztów.

Jeśli potrzebujesz pilnie porady prawnej przez telefon możesz zapłacić „przelew na telefon BLIK”

 1. logujesz się na swoim koncie bankowym (najlepiej aplikacja);
 2. wybierasz w zakładce przelewy „Przelew na telefon BLIK”;
 3. wpisujesz nr telefonu 728838858 oraz dane odbiorcy Kancelaria Prawna 24h Katowice Korfantego 51 – ważne aby w tytule przelewu wpisać „porada dla…” (swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu na który mam oddzwonić z poradą” – kwota porady to 99zł;
 4. przelew praktycznie od razu jest widoczny na naszym koncie i oddzwaniamy z poradą prawną.

Informacja prawna – z porad można skorzystać każdego dnia (nawet w niedziele i święta) w godz. 8:00 – 21:00

 

 

Postępowanie komornicze w procesie cywilnym określa Ustawa kodeks postępowania cywilnego w części trzeciej od art. 758 kpc. Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie zgodnie z prawem pracy, a ponadto art. 829 kpc.  (ograniczenia egzekucyjne) wskazuje co nie podlega egzekucji komorniczej (należy uwzględnić zmiany przepisów prawa):

 

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową
 • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego
 • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu
 • wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów
 • świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

 

Egzekucja komornicza bezpłatna pomoc – bezpłatna pomoc w sprawach komorniczych, tel. 703603009 – Zupełnie inne przepisy prawa regulują postępowanie egzekucyjne w administracji publicznej (egzekucje dokonywane najczęściej przez urzędy skarbowe), tj. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Co nie podlega egzekucji w postępowaniu administracyjnym określa art. 8 i n. ww. ustawy (z uwzględnieniem zmian prawa):

 

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres 30 dni,
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni,
 • przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do wykonywania przez niego zawodu,
 • pieniądze w kwocie 760 zł,
 • wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • dokumenty osobiste,
 • kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów,
 • kwoty otrzymane jako stypendia,
 • kwoty otrzymane z tytułu zasiłku stałego wyrównawczego, pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pomocy dla uczących się i studiujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
 • rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny,
 • kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych,
 • środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji,
 • rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki.

 

pomoc prawna w nocyPotrzebujesz praktycznych porad prawnych?

Zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej i uzyskaj szczegółowe informacje o upadłości konsumenckiej (lub zamów gotowe wzory wraz z instrukcją)

 

Egzekucja komornicza i postępowanie egzekucyjne w administracji może być zawieszone lub umorzone. Obowiązujące normy prawne regulują kwestie przedawnień (po jakim czasie od prawomocnego orzeczenia lub tytułu wykonawczego nie można wykonać egzekucji). Dłużnik ma też wiele praw oraz możliwość, np.:

 

 • skargi na czynności komornika do Sądu Rejonowego, przy czym wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności;
 • powództwa przeciwegzekucyjnego, które jest żądaniem dłużnika pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo jego ograniczenia jeśli:
  • dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście,
  • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie,
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c., wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść,
 • w przypadku gdy dopiero z zawiadomienia o egzekucji dowiadujemy się o tytule wykonawczym lub wyroku nakazowym to również mamy wiele możliwości, ale ważne aby nie przekroczyć ustawowych terminów np. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu (porady i pomoc prawna – infolinia 703603009).

 

Z doświadczenia wiemy, że wiele osób ignoruje pisma z Sądu oraz listy od Komornika, a reagują dopiero gdy w wyniku egzekucji tracą część zarobku lub ich rachunek bankowy jest zablokowany. Niestety odsetki od należności głównej i koszty sądowe oraz komornicze powodują, że z długu 5000zł powstaje kwota do spłaty w wysokości powyżej 10000zł.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią porad zaraz po otrzymaniu pisma od Sądu lub Komornika, bo w wielu przypadkach możemy zapobiec Waszym problemom. Znaczenie ma czas i pierwsze czynności. Wiele dłużników dzwoni do Komornika z pretensjami, a jednocześnie udziela informacji (nieświadomie) pomagających Komornikowi w egzekucji!

 

Potrzebujesz praktycznej pomocy prawnej?

Zadzwoń na infolinię Kancelarii Prawnej i uzyskaj szczegółowe informacje o upadłości konsumenckiej (lub zamów gotowe wzory wraz z instrukcją)

tel. 703603009

Szybka porada prawna za pomocą wiadomości e-mail – wystarczy dokonać wpłaty na poniższe dane a w tytule wpłaty wpisać nr telefonu na który mamy oddzwonić, następnie wysłać potwierdzenie wpłaty na adres e-mail kancelaria@prawnik-infolinia.pl a my niezwłocznie zadzwonimy do Ciebie z poradą prawną.

Kancelaria Prawna Katowice Korfantego 51 tytułem porada prawna dla… nr konta w banku ING 04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

 

Jeżeli Komornik zablokował Ci rachunek bankowy lub zajął wynagrodzenie to zapoznaj się z naszym artykułem:

Potrącenia komornicze – zajęcie rachunku bankowego

 

dogadajmy się

 

 Kancelaria Prawna – infolinia czynna 7 dni w tygodniu od 7:00 do 23:00 – nasze filie:

Katowice, Gliwice i Warszawa

 

nieodpłatna pomoc w postępowaniu egzekucyjnym, darmowa pomoc podczas egzekucji, windykacja darmowa pomoc, bezpłatne porady o prawach podczas egzekucji, sprawa komornicza bezpłatne porady – tel. 703603009

 

Egzekucja komornicza bezpłatna pomoc
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,