Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Spadek porady prawne za darmo ♮

10 listopada 2018

Spadek, dział spadku, czy przyjąć spadek? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak obliczyć wartość inwentarza? Konsekwencje prawne odrzucenia spadku. Porady prawne na temat spraw spadkowych, tel. 703603009

 

Sprawy spadkowe porady prawne za darmo (!)

spadek pordy

Spadek, prawo do zachowku i dział spadku reguluje w kodeks cywilny dziale czwartym (od art. 922 kc). Ogólnie można powiedzieć, że spadek to „ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Za elementy spadku są uznawane także stany faktyczne wpływające na sytuację prawną osoby, tj. np. posiadanie rzeczy, zwierząt, ekspektatywy nabycia praw”.

 

Spadek porady prawne – Kodeks cywilny w art. 922 określa:

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Art. 924 dodaje, że „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, tzn. kiedy?

 

Spadek, porady prawne za darmo 703 603 009

 

Informacja prawna https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

bezpłatne porady prawne tel. 703603009

 

 

Porady prawne za darmo tel 703603009 http://www.prawnik-infolinia.pl

Spadek porady, jak odrzucić spadek? Dział spadku darmowe porady przez telefon. Czy przyjąć spadek? Jak przyjąć spadek? Jak zrzec się spadku? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak obliczyć wartość inwentarza? Konsekwencje prawne odrzucenia spadku. Porady prawne na temat spraw spadkowych, problemy po przyjęciu spadku! Przez spadek mam komornika – jak uniknąć komornika po spadku. Prawnik od spadków porady! Spadek z długami porady prawne, długi po spadku pomoc prawna (!).

 

Spadek porady prawne za darmo ♮