Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Znęcanie się nad…

3 stycznia 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Mąż znęca się nad rodziną porady; Jestem ofiarą przemocy w rodzinie pomocy… Prawa ofiary przemocy w rodzinie! Psychiczny terror w domu; Syn znęca się nade mną; Co zrobić gdy osoba bliska znęca się…

 

Przemoc w rodzinie.

 

Porady prawne dla ofiar przemocy w rodzinie, a także na każdy inny problem prawny można uzyskać szybko i dyskretnie przez telefon czynny każdego dnia (nawet w niedziele) w godz. 8:00 -21:00 ✆ 703603009. Infolinia porad prawnych jest czynna, a jeśli nie możesz się dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

 

 

ofiara przemocyPrawo nie opisuje wszystkich możliwych zachowań, które należy uznać za przemoc w rodzinie. Znamionami przestępstwa (przemocy w rodzinie – znęcaniem się nad rodziną) może być  pobicia, ubliżanie, poniżanie, terror psychiczny, a nawet ekonomiczny. Ustawodawca określa znęcanie się nad rodziną w art. 207 kodeksu karnego oraz procedurę niebieskiej karty w art. 9d w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Znęcanie się nad rodziną odpowiedzialność karna.

 

Konsekwencje przemocy w rodzinie określa art. 207 k.k. „§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności…
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności…
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze…
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega..”

 

Ofiary przestępstwa znęcania się mogą uzyskać zadośćuczynienie pieniężne oraz odszkodowanie zgodnie z orzeczeniem Sądu m.in. z dnia 1 października 2015 r., sygn. akt. I ACa 198/15.

 

 

Postępowanie w przypadku znęcania się nad rodziną.

 

Poza kodeksem postępowania karnego procedurę w sytuacji znęcania się nad bliskimi określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Art. 9d ww. ustawy stanowi:

1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie…

 

pomoc prawnaCzy można wycofać zgłoszenie o przemocy w rodzinie? Nie, nie można wycofać zawiadomienia o znęcaniu się nad… Przestępstwo znęcania się nad bliskimi jest ścigane z urzędu i zgoda pokrzywdzonego nie jest wymagana. Pokrzywdzony nie może wycofać niebieskiej karty.

 

Czy można wycofać zeznania o znęcaniu się? Wycofując zeznania, np. że mąż się znęcał możesz zostać oskarżona o składanie fałszywego oskarżenia bądź z art. 233 § 1 k.k. o składanie fałszywych zeznań. Często też Prokurator lub Sąd uznaje, że zmieniająca zeznania została zastraszona a wtedy oskarżony może odpowiadać dodatkowo za groźby albo za nakłanianie do składania fałszywych zeznań.

 

 

Należy też odróżnić znęcanie się od naruszenie nietykalności cielesnej lub zniewagi.

Jednak szczegółowych porad prawnych udzielamy telefonicznie na infolinii porad prawnych Kancelarii Prawnej:

703 603 009

 

http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

 

 

Prawo informacja

 

Darmowe porady prawne dla ofiar pokrzywdzonych przez znęcanie https://prawnik-infolinia.pl/znecanie-sie-nad/

 

 

Znęcanie się nad…