Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Koszty komornicze

15 stycznia 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Komornik, skąd tak duże koszty komornicze? Czym są koszty postępowania komorniczego? Koszty egzekucji a koszty komornicze! Nowe prawo komornicze i co może sprawdzić komornik §

 

 

Nowe prawo komornicze § koszt egzekucji § porady prawne tel. 703603009

 

prawo poradyOd stycznia 2019 r. zasadniczo zmienia się prawo dotyczące egzekucji komorniczych oraz kosztów związanych z egzekucją. Wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych tzw. u.k.k. Również z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, tzw. u.k.s. Jednocześnie traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych. Koszty postępowań komorniczych oraz czynności komorniczych są także uregulowane w ustawie kodeks postępowania cywilnego dział III oraz w wielu innych aktach prawnych, zwłaszcza rozporządzeniach.

 

Jako synonimy należy uznać pojęcia: „koszt postępowania egzekucyjnego”, „koszt egzekucyjny” oraz „koszty egzekucji”. Można przyjąć, że są to szeroko ujmowane koszty, w skład których wchodzą: koszty komornicze, koszty sądowe oraz inne koszty poniesione przez strony postępowania egzekucyjnego (w tym zwłaszcza koszty zastępstwa prawnego). Koszty komornicze stanowią jedynie element (składnik tego zbioru). Są to opłaty komornicze, które są uiszczane komornikowi za przeprowadzenie postępowania lub dokonanie innych czynności oraz wydatki, które są ponoszone przez komornika i finansowane przez strony bądź uczestników postępowania. Do kosztów komorniczych należą również sumy wypłacane komornikowi tymczasowo przez Sąd.

 

pomoc prawna za darmoNależy pamiętać, iż koszty komornicze są uiszczane nie tylko w postępowaniu egzekucyjnym, ale również w innych postępowaniach prowadzonych przez komornika, np. sporządzenie spisu inwentarza lub w związku z czynnościami dokonywanymi przez komornika poza postępowaniem egzekucyjnym, np. sporządzenie protokołu stanu faktycznego. Jak widać problematyka kosztów komorniczych wykracza poza zagadnienia związane z kosztami postępowania egzekucyjnego.

 

 

Szczegółowe porady prawne odnośnie postępowań komorniczych mogą Państwo uzyskać na infolinii porad prawnych

703 603 009

Infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 21:00, a jeśli nie możesz się do nas dodzwonić to poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

 

 

Co może komornik – gdzie komornik może sprawdzić dłużnika

 

Wiele osób zadaje pytanie, jak komornik sprawdza dłużnika, do jakich baz ma dostęp komornik… Większość komorników posiada pełen dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych za pośrednictwem „e-Sąd”;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS – odpowiedzi o płatnikach uzyskiwane w dniu złożenia zapytania;
  • System OGNIVO – elektroniczne wyszukiwanie rachunków bankowych;
  • CEPiK – elektroniczne wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów;
  • EKW – elektroniczna możliwość wysyłania zapytań o właściciela nieruchomości oraz elektroniczne zajęcie Księgi Wieczystej;
  • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – możliwość weryfikacji danych personalnych i teleadresowych dłużników;
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dostęp do danych niejawnych rejestru;
  • Na wniosek wierzyciela zapytania kierowane są również do: właściwego Urzędu Skarbowego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta w celu ustalenia majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

 

 

Bezpłatne porady prawne https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/ tel. 703603009

 

 

Prawo informacja

 

 

Komornik porady – Pomoc prawna tel. 703603009 ♯ http://www.prawnik-infolinia.pl

 

 

 

 

 

Koszty komornicze