Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Wtargnięcie do domu ♯

23 listopada 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Wtargnięcie do mieszkania i wtargnięcie do domu porady prawne. Odpowiedzialność za bezprawne wejście do cudzego domu. Naruszenie miru domowego porady prawne tel. 703603009

 

Czy wejście właściciela nieruchomości bez zgody najemcy jest dozwolone? Czy Policja ma prawo wejść do domu bez zgody mieszkańców? Co grozi za wejście na cudzą posesję? Gdzie zgłosić sąsiada, który wtargnął na moja działkę? Kiedy można mówić o naruszeniu miru domowego? Nie opuszczenie mieszkania na wezwanie…

 

Naruszenie miru domowego to przestępstwo określone w art. 193 kodeksu karnego ♯

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

bezpłatne porady prawne tel. 703603009

Odpowiedzialność za naruszenie miru domowegoodpowiedzialność za wtargnięcie, porady prawne tel. 703603009

 

Każdy stan faktyczny jest inny i czasami będziemy mówić o naruszeniu dóbr osobistych, a innym razem o naruszeniu miru domowego.

 

Kodeks karny w art. 193 wyjaśnia, ze naruszenie miru domowego jest przestępstwem polegającym na „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku„.

 

Oczywiście są sytuacje, w którym nie będziemy mówili o przestępstwie pomimo wtargnięcia do naszego domu. Policja ma prawo wejść do domu nawet na siłę w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Właściciel nieruchomości może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy w przypadku awarii. Prawo w sposób jasny określa kiedy mam do czynienia z działaniem lub zaniechaniem noszącym znamiona przestępstwa. Naruszenie miru domowego może nastąpić również w przypadku bezprawnego przeszukania samochodu.

 

Konstytucja RP określa zasadę nienaruszalności w art. 50 „Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”.

 

Sądy definiują mir domowy jako „Z uwagi na charakter dobra chronionego przepisem art. 193 kk, którym jest wolność od bezprawnych ingerencji zakłócających spokój zamieszkiwania, obejmuje on wszelkie formy przedostania się (wejścia) do cudzego zamkniętego mieszkania, czy innego pomieszczenia chronionego „mirem domowym”, wbrew wyraźnej woli jego dysponenta”.

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości natury prawnej to 7 dni w tygodniu, w godz. 8:00 – 21:00 mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

 

Porady prawne przez telefon http://www.prawnik-infolinia.pl

703603009

 

pomoc prawna w nocy

Bezpłatna pomoc prawna przez telefon 703603009

 

Bezpłatne porady prawne http://poradyprawne-infolinia.pl/darmowe-porady/

Wtargnięcie do domu ♯