Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Przemoc w rodzinie porady

5 czerwca 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Czym jest przemoc w rodzinie i jak sobie z nią radzić? Przemoc w rodzinie  to nie tylko przemoc fizyczna ale również przemoc psychiczna i przemoc ekonomiczna. Poradź się prawnika co zrobić z przemocą lub nękaniem, tel. 703-603-009

 

 

Niebieska kara porady prawne – przemoc domowa porady prawne.

 

 

przemoc w rodzinie bezpłatne poradyPrzemoc w rodzinie – Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, do której zalicza się również osobę wspólnie zamieszkującą.

 

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub pokrzywdzoną przez nękanie i chcesz przestać być ofiarą przemocy to możesz skorzystać z darmowych porad prawnych doświadczonych prawników. Kancelaria Prawna służy dyskretnymi poradami przez tel. 703-603-009 – każdego dnia od godz. 8:00 do 21:00 – teren działania: cała Polska.

 

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy, jak np.:

  • przemoc fizyczna (bicie, popychanie);
  • przemoc psychiczna (poniżanie, wyśmiewanie, kontrolowanie);
  • przemoc seksualna;
  • dążenie do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy – przemoc ekonomiczna.

 

 

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad rodziną jest przestępstwem opisanym w art. 207 Kodeksu karnego, ale odpowiedzialność sprawcy nie ogranicza się wyłącznie do jednego przepisu. Polskie prawo ściga sprawcę przestępstwa przeciwko osobie bliskiej np. za naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, przywłaszczenie cudzej rzeczy.

 

 

O przemocy w rodzinie najlepiej zawiadomić policję np. poprzez oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na komisariacie policji. Zawiadomienie można również złożyć w prokuraturze. Nie zawsze do wszczęcia postępowania wystarczy samo zawiadomienie – czasem będzie również potrzebne złożenie wniosku o ściganie.

 

 

Aby można było wnieść akt oskarżenia do sądu, konieczne są dowody na to, że miała miejsce przemoc w rodzinie. Odpowiednie dowody pomogą wykazać winę sprawcy i doprowadzić do jego ukarania. Za dowód mogą posłużyć np. zeznania świadków, zaświadczenia lekarskie o obrażeniach, czy też Niebieska Karta.

 

 

Procedura Niebieskiej Karty to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli właściwych służb, takich jak np. policja lub pracownik socjalny, które mają na celu zapobiegać dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie. Niebieska Karta jest dokumentem wypełnianym przez odpowiednie służby (funkcjonariusz policji) w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, z którego wynika m.in. kto był sprawcą przemocy i co się stało. Założenie Karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i choć sama pomoc z niej wynikająca może być niewystarczająca, to Niebieska Karta może zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

 

 

Poza postępowaniem karnym osoba dotknięta przemocą w rodzinie może także szukać pomocy w postępowaniu cywilnym. Przykładowo na mocy przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, można domagać się eksmisji, jeżeli osoba swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Do rażąco nagannego postępowania można zaliczyć właśnie stosowanie przemocy wobec swoich najbliższych wspólnie zamieszkujących lokal.

 

 

Przemoc w rodzinie jest nadal trudnym tematem, jednak jej ofiary mają obecnie wiele możliwości uzyskania pomocy i uwolnienia się ze swojej ciężkiej sytuacji. Najważniejsze jest zawiadomienie odpowiednich służb i znalezienie schronienia (u znajomych czy w odpowiednim ośrodku). Zarówno w przypadku postępowania karnego jak i cywilnego należy zgromadzić odpowiednie dowody. Najlepiej zasięgnąć porady u dobrego prawnika, który doradzi, co będzie w konkretnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem i jakie dowody będą pomocne. Odpowiednie wsparcie i pomoc prawna umożliwią ukaranie sprawcy oraz pomogą ofiarom przemocy uwolnić się od codziennego koszmaru.

 

 

Porady prawne dla pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie i dla ofiar nękania, tel. 703603009

 

 

Porady prawne są udzielane przez telefon, każdego dnia (nawet w święta) jednak należy mieć odblokowane połączenia premium (wystarczy o to poprosić swojego operatora, np. Orange, Plus, T-mobile, Play..).

 

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

 

 

 

 

 

 

Przemoc w rodzinie, znęcanie się nad rodziną pomoc prawna, a jestem ofiarą nękania proszę o pomoc, przemoc ekonomiczna w rodzinie porady. Porady dla poszkodowanych i porady dla pokrzywdzonych przez przemoc.

Przemoc w rodzinie porady prawne, jak sobie radzić z przemocą. Przemoc w rodzinie pomoc prawna, a co to jest przemoc w rodzinie?

Czym jest przemoc w rodzinie?  Przemoc fizyczna i przemoc psychiczna, przemoc bezpłatne porady, gdzie zgłosić przemoc w rodzinie darmowe porady. Przemoc seksualna, a przemoc domowa.  Przemoc fizyczna pomoc prawna. Przemoc psychiczna pomoc prawna, dla poszkodowanych tel. 703603009. Przemoc seksualna bezpłatna pomoc prawna oraz przemoc domowa porady prawne.

Znęcanie nad dziećmi pomoc tel. 703603009. Przemoc domowa pomoc prawna Kancelarii. Co zrobić gdy małżonek się nade mną znęca?

Niebieska Karta jak ja założyć? Jak założyć Niebieską Kartę? Dowody na przemoc w rodzinie, prawnik radzi. Dowody na przemoc w rodzinie porady prawne Kancelaria Prawna tel. 703603009. Dowody na przemoc w rodzinie pomoc prawna, a zawiadomienie o przemocy w rodzinie. Fizyczne znęcanie się rodzina i fizyczne znęcanie się nad rodziną. Psychiczne znęcanie rodzina, a psychiczne znęcanie się nad rodziną.

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 703603009. Eksmisja w przypadku przemocy w rodzinie porady prawne. Przemoc w rodzinie a eksmisja, przemoc w rodzinie a eksmisja porady prawne.  Wniosek o ściganie przemoc w rodzinie pomoc prawna. Bicie dzieci pomoc prawna oraz interwencja policji w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie domowa interwencja, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach i jak zgłosić znęcanie psychiczne pomoc prawna. Znęcanie psychiczne nad rodziną gdzie szukać pomocy prawnik doradza. Znęcanie psychiczne nad żoną prawo, gdzie zgłosić znęcanie się nad rodziną. Znęcanie psychiczne nad żoną porady prawne i przemoc psychiczna w domu pomoc prawna.

Przemoc fizyczna w domu pomoc prawna, a przemoc i agresja w rodzinie co robić. Kancelaria Prawna tel. 703603009 radzi przemoc w rodzinie gdzie szukać pomocy.

Przemoc w rodzinie porady
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,