Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Co może windykator

1 czerwca 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Co może windykator? Problem zastraszania i nękania przez windykatorów jest niestety bardzo częstym zjawiskiem. Do Kancelarii dzwoni wiele przerażonych osób, od których firmy windykacyjne żądają zapłaty długu wraz z wysokimi odsetkami, nie posiadając nawet nakazu zapłaty.

 

Uporczywa windykacja porady.

 

Jeżeli masz problem z windykatorem zadzwoń i dowiedz się co może windykator  

tel. 703-603-009

 

Windykatorzy często przekraczają swoje uprawnienia, bo ich jedynym narzędziem jest zastraszanie. Mając tego świadomość zdarza się, że podają nie swoje dane, ponieważ obawiają się konsekwencji stosowania groźby bezkarnej czy nękania opisanych w Kodeksie karnym (zob. art. 115 § 12 oraz art. 190 i 190a). Wiele osób nie wie, co może firma windykacyjna i dają się wprowadzić windykatorowi w błąd.

 

Należy pamiętać, że windykator to nie komornik, który jako funkcjonariusz publiczny posiada uprawnienia do egzekucji długu. Firma windykacyjna jest po prostu przedsiębiorstwem, które zajmuje się ściąganiem należności od dłużników. Nie ma w tym zakresie żadnych szczególnych przywilejów, może jedynie dążyć do osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem.

 

Co może windykator a czego nie wolno mu robić?

 

Windykator tak naprawdę może niewiele. Może skorzystać z różnych dostępnych form kontaktu z dłużnikiem w celu dojścia do porozumienia i uregulowania długu. Nie może być przy tym uporczywy, czy też zastraszać dłużnika.

 

Wszelkie groźby windykatora, rzekome wezwania policji, straszenie sądem, prokuraturą lub aresztem są bezprawne. Windykator może zgłosić się do odpowiednich organów, jeśli posiada informacje o popełnieniu przestępstwa (tak jak każdy inny obywatel). Nie ma w tej kwestii szczególnych uprawnień, a straszenie sądem czy aresztem w celu wywarcia nacisku na dłużnika jest niedozwolone.

 

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Wejście do domu dłużnika jest możliwe tylko, jeśli ten wyrazi na to zgodę. Nie ma przepisów uprawniających windykatora do wejścia do naszego domu i jeżeli zrobi to wbrew naszej woli, to będzie to po prostu wtargnięcie. W takiej sytuacji mamy prawo wezwać Policję i chronić nienaruszalność własnego mieszkania.

 

Windykator nie może też złożyć wizyty w celu oszacowania majątku, nie musimy się tłumaczyć z posiadanych nieruchomości, oszczędności i innych aktywów. Wejść do mieszkania i zająć majątek może tylko komornik a nie windykator.

 

Co może windykator – przedstawiciel firmy windykacyjnej w sprawie długu może kontaktować się tylko z dłużnikiem – nie może wypytywać o zadłużenie sąsiadów, informować rodziny czy pracodawcy.

 

Obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami z tytułu windykacji jest możliwe tylko za zgodą dłużnika. W przeciwnym razie obciążanie dłużnika kosztami innymi niż odsetki ustawowe będzie wyłudzeniem. Dopiero na etapie postępowania sądowego możliwe jest obciążenie dłużnika kosztami procesu, zastępstwa procesowego lub egzekucji.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poradą prawną w sprawie windykacji i jak poradzić sobie z firmą windykacyjną prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną w godz. 7:00 – 21:00 (musisz mieć odblokowane połączenia premium).

 

Porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

703603009

 

 

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

Uporczywy indykator porady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co może windykator
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,