Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenie?

9 maja 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

 

Egzekucja komornicza z umowy zlecenie – ile wynagrodzenia może zająć komornik? Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega ochronie? Umowa zlecenie a egzekucja komornicza porady prawne tel. 703603009

 

nękanie przez windykatoraKomornik zajął całe wynagrodzenie z umowy zlecenie §

 

 

Wiele osób, które pracują na umowę zlecenia ma problem z zajęciem komorniczym. Niestety co do zasady zapłata za wykonanie umowy zlecenia nie podlega takiej samej ochronie jak wynagrodzenie za pracę. Jednak jeśli pracujesz na umowę zlecenie i wypłata za umowę zlecenie została zajęta przez komornika to masz szansę odzyskać swoje pieniądze. Oczywiście nie w każdym przypadku.

 

Kodeks postępowania cywilnego, a dokładnie art. 833 przewiduje ograniczenia egzekucji:

 

„art. 833.  § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

§ 11.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania

§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych”.

W przypadku gdy „umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy i jest to świadczenie powtarzające się, wówczas potrąceniu podlegają kwoty tylko do wysokości jak wynagrodzenie za pracę wskazanej w kodeksie pracy.


Reasumując, jeśli mowa zlecenia będzie miała charakter świadczenia powtarzającego się (np. zostanie zawarta na dłuższy czas) i wynagrodzenie będzie wypłacane w stałych okresach (tygodniowych bądź miesięcznych), a jednocześnie umowa zlecenia będzie stanowić podstawowy dochód na utrzymanie zleceniobiorcy i jego rodziny to wypłata z umowy zlecenie będzie podlegała takiej samej ochronie prawnej jak wynagrodzenie za pracę (z umowy o pracę).


Jeśli komornik (lub bank) zajął Twoje środki pieniężne i nie wiesz co zrobić lub potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego bądź karnego to skorzystaj z porady Kancelarii Prawnej.

 

Nasza infolinia porad prawnych jest czynna 7 dni w tygodniu od godz. 8:00 do 21:00. Jeśli nie możesz się dodzwonić poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium.

Porady Prawne tel. 703603009

https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

Prawo informacja

Pomoc prawna przez telefon

http://www.prawnik-infolinia.pl

Skarga na komornika, jak odzyskać zajęte wynagrodzenie, bank blokuje moje środki..

Czy komornik może zająć wynagrodzenie z umowy zlecenie?