Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Prawo do mieszkania po śmierci głównego najemcy

9 kwietnia 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Po śmierci babci spółdzielnia odmawia mi prawa do mieszkania… Czy dzieci mają prawo do mieszkania po śmierci ojca? Komu przysługuje prawo do najmu po śmierci głównego najemcy? Prawo do mieszkania komunalnego porady prawne tel. 703603009

 

pomoc prawna telKto ma prawo do mieszkania po śmierci głównego najemcy?

 

Kodeks cywilny w art. 691.  § 1. stanowi, iż „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

§ 2. „Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

 

 

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy mieszkania komunalnego co do zasady odbywa się automatycznie. Ustawowo określony krąg osób ma prawo nadal mieszkać w danym lokalu gminnym, np. małżonek osoby zmarłej, dzieci najemcy, osoby które pozostawały we wspólnym pożyciu.

Nie ma zatem konieczności ani potrzeby zawierania w takim przypadku umowy najmu. Przepis art. 691 k.c. wymaga spełnienia dwóch przesłanek.

Pierwszą z nich jest określony stosunek prawny łączący zmarłego najemcę z osobą wstępującą w jego miejsce. Drugą jest stałe zamieszkiwanie w lokalu w chwili śmierci najemcy.

 

 

Czy wnuk lub bram może wstąpić w stosunek najmu po zmarłym?

 

Art. 691 kodeksu cywilnego nie przewiduje „odziedziczenia” lokalu gminnego przez wnuka lub brata osoby zmarłej. Jednak gdyby np. wnuk miał przyznane alimenty od osoby zmarłej (głównego najemcy) to mógłby wstąpić w umowę najmu.

 

Warto pamiętać, że każda gmina ma własne prawo lokalne i rozszerzyć prawo przejęcia mieszkania po zmarłym. Nie można też zapominam o kolejnych warunkach uzyskania lokalu gminnego, np. nie posiadania innego własnościowego lokalu mieszkalnego oraz o warunku odpowiednich dochodów.

 

 

Prawo do mieszkania po zmarłym – przejęcie lokalu gminnego po śmierci …. porady prawne przez telefon:

 

703603009

 

Infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu (nawet w święta) od godz. 8:00 – 21:00 (jeśli nie możesz się dodzwonić poproś swojego operatora o odblokowanie połączeń premium).

 

pomoc prawna za darmo

 

 

Jakie osoby są upoważnione do mieszkania po śmierci …? Co zrobić aby przejąć mieszkanie po zmarłym? Prawnik na telefon 703603009

 

 

Rozpatrując prawo do mieszkania w lokalu gminnym, którego główny najemca zmarł musimy uwzględnić ustawę o ochronie praw lokatorów, a także:

 

  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2000 r. I CKN 40/99: „Stałe zamieszkiwanie z najemcą osoby mu bliskiej oznacza ześrodkowanie przez tę osobę całej swej działalności życiowej w lokalu najemcy, tak by zajmowany przez tę osobę lokal stanowił jej centrum życiowe”;
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r. I CKN 1179/98:1. Osoba bliska zmarłego najemcy wstępuje w jego prawa w takim zakresie, w jakim one mu przysługiwały.2. Czasowe – uzasadnione określonymi przyczynami – przebywanie poza miejscem stałego miejsca zamieszkania nie oznacza, by najemca przestał mieszkać w „swoim” lokalu, by zmienił miejsce zamieszkania;
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2002 r. I CKN 527/00: „Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu„;
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1997 r. II CKN 485/97: 1. Osobą bliską najemcy w rozumieniu art. 691 k.c. jest m.in. konkubent. 2. Konkubinat jest prawnie nieuregulowaną trwałą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety. Wynika z tego, że cechy charakterystyczne konkubinatu to: 1/ związek mężczyzny i kobiety, 2/ trwałość tego związku, 3/ pożycie jak w małżeństwie, 4/ brak zdarzenia prawnego regulującego ten związek. Zewnętrznym przejawem wymienionej trwałości i pożycia są: współżycie fizyczne, wspólne zamieszkiwanie i wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

 

 

Prawo informacja

 

 

Porady prawne przez telefon 703603009  http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

 

 

 

Prawo do mieszkania po śmierci głównego najemcy