Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Przedawnienie zapłaty – pomoc prawna

27 kwietnia 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Czy roszczenia się przedawniają? Kiedy przedawnia się obowiązek zapłaty? Sejm wprowadza nowe terminy przedawnień oraz nowe zasady uwzględniania pozwu o zapłatę – darmowe informacje prawne, tel. 703-603- 009

 

Przedawnienie obowiązku zapłaty – kiedy Sąd odrzuci pozew o zapłatę? Jakie są terminy przedawnień w prawie cywilnym?

 

Dotychczas roszczenia przedawniały się co do zasady po upływie lat 10, a w przypadku roszczeń przedsiębiorstwa (firmy) po upływie 3 lat. Przedawnienie nie następowało automatycznie, a jedynie wtedy, gdyż dłużnik w trakcie procesu podniósł zarzut przedawnienia. Niestety dłużnicy często nie odbierają korespondencji, nie odpisują na wezwania sądowe co doprowadza do uprawomocnienia się nakazu zapłaty i egzekucji komorniczej.

 

To się ma zmienić, jeżeli uda się doprowadzić do uchwalenia nowelizacji prawa cywilnego. Już w kwietniu 2018 r. Sejmy RP zajął się zmianami w kodeksie cywilnym, które skracają terminy przedawnień oraz zmieniają zasadę uwzględniania roszczeń przedawnionych, tj. Sąd ma z urzędu (automatycznie) uwzględnić przedawnienie, a nie tylko na zarzut strony – przeczytaj tekst ustawy przekazanej do Senatu.

 

Potrzebujesz pomocy lub informacji prawnych? Zadzwoń na infolinie Kancelarii Prawnej w godz. 8:00 – 21:00

tel. 703-603-009

 

Znowelizowany art. 118 kodeksu cywilnego wprowadzi nowy ogólny termin przedawnienia roszczeń – 6 lat. Termin ulegnie więc skróceniu, ponieważ obecnie wynosi on 10 lat. Ustawodawca chce tym zdyscyplinować strony stosunków prawnych oraz, jak podkreśla w uzasadnieniu, zmobilizować je do szybszego kształtowania stanów faktycznych zgodnych ze stanem prawnym. Po upływie tak długiego okresu czasu (aż do 10 lat) ciężko jest też niektóre rzeczy ustalić, czy udowodnić.

 

Nie ulegnie natomiast zmianie termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz o świadczenia okresowe (czyli przykładowo czynsz za wynajem). Zarówno przed nowelizacją, jak i po niej, będzie wynosić 3 lata.

 

Nowelizacja ww. ustawy przewiduje również odmienny od obecnego sposób liczenia upływu terminu. Po zmianach bieg terminu przedawnienia będzie się kończyć z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, co w zasadzie wydłuży termin o czas między faktycznym upływem sześciu lat, a ilością dni do końca roku. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątek – nie stosuje się jej do terminów przedawnienia krótszych niż 2 lata.

 

Znowelizowany art. 125 k.c. wprowadzi 6-letni termin również w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania spraw danego rodzaju, jak również roszczeń stwierdzonych:

  • orzeczeniem sądu polubownego;
  • ugodą zawartą przed sądem lub sądem polubownym;
  • ugodą zawartą przed mediatorem (zatwierdzoną przez sąd).

 

Wyjątek stanowią roszczenia, które obejmują świadczenia okresowe – wtedy termin wynosi 3 lata.

 

Zgodnie z nowelizacją, skutek przedawnienia nastąpi z mocy prawa (już nie na zarzut). Oznacza to, że sąd sam będzie musiał zbadać, czy roszczenie jest przedawnione i uwzględnić to z urzędu. Ma to na celu ochronić słabszą stronę stosunku, czyli konsumenta – po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się od niego zaspokojenia roszczenia. Może się to wiązać z nadużyciami, dlatego przewidziano możliwość nieuwzględnienia przez sąd upływu terminu przedawnienia, ale tylko w wyjątkowych przypadkach i po rozważeniu w szczególności: długości terminu przedawnienia, długości okresu od upływu terminu do chwili dochodzenia roszczenia, a także okoliczności, które spowodowały, że uprawniony do tego podmiot nie dochodził roszczenia w terminie.

 

Kancelaria Prawna – informacje  prawne – tel. 703603009 – siedziba Katowice – pomoc również w formie online na terenie całej Polski – dyskretne porady nawet w niedziele!

 

 

 

 

 

Przedawnienie zapłaty – pomoc prawna