Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Konsekwencje przyjęcia spadku z długami

30 kwietnia 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Czy trzeba odrzucić spadek? Co zrobić aby nie przyjąć długów spadkowych? Jak się zabezpieczyć przed długami spadkowymi?

 

 

Przyjąć spadek czy odrzucić spadek? Niestety czasami trudno ustalić czy osoba zmarłą miała długi, a konsekwencje przyjęcie spadku mogą być bardzo niekorzystne. Co gorsza, wiele osób nie wie jak się zachować (w jaki sposób odrzucić spadek i do kiedy to należy zrobić) i często zapominamy, że zawsze należy uwzględnić przepisy z chwili zdarzenia (chwili śmierci spadkodawcy) a nie obecnie obowiązujące, chyba że przepis stanowi inaczej! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo dzwoniąc do Kancelarii Prawnej tel. 703603009

 

 

Kwestie związane ze spadkiem oraz związanymi z nim prawami i obowiązkami zostały uregulowane w księdze czwartej Kodeksu cywilnego (od art. 922 k.c.). Zgodnie z ustawą, prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej przechodzą z chwilą jej śmierci na następców prawnych, czyli spadkobierców (kilka osób lub tylko jedna). Do spadku nie zalicza się tych praw i obowiązków, które są ściśle związane z osobą zmarłego. Należy jednak pamiętać, że spadek poza majątkiem obejmuje również długi zmarłego.

 

Dziedziczenie wynika z ustawy (zasady dziedziczenia ustawowego zostały uwzględnione w art. 931 – 940 k.c.) lub też z testamentu. Spadek zostaje otwarty z chwilą śmierci spadkodawcy.

 

Spadek – zgodnie z art. 1012 k.c., spadkobierca może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, tzw. przyjęcie proste;
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi;
  • odrzucić spadek.

 

Przyjęcie spadku lub odrzucenie spadku może nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym osoba dowiedziała się, że jest spadkobiercą. Zazwyczaj jest to data, w której spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy (jeżeli był jego krewnym i dziedziczy na podstawie ustawy) lub też dzień, w którym osoba, której wg ustawy przysługuje dziedziczenie w pierwszej kolejności, odrzuciła spadek.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub notariuszem (ustnie lub pisemnie).

 

W przypadku odrzucenia spadku osobę traktuje się tak, jakby nie dożyła jego otwarcia – zostaje wyłączona z dziedziczenia. Nie trzeba się wtedy martwić o długi, ale też nie otrzyma się żadnych korzyści majątkowych.

 

Bezczynność spadkobiercy – Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli przyjmiemy spadek, bądź też nie dopełnimy naszych obowiązków w wyznaczonym terminie.

 

Do 17 kwietnia 2015 r., jeżeli osoba nie złożyła oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, to uznawało się, że przyjęła ona spadek w sposób prosty, a więc ponosząc odpowiedzialność za długi spadkodawcy bez ograniczeń, również swoim własnym majątkiem.

 

Przepisy ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw znacznie poprawiły sytuację spadkobiercy. Dzięki nowelizacji, od 18 kwietnia 2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przepisów nie stosuje się jednak do spadków otwartych przed 18 kwietnia 2015 r.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, niezależnie od tego, czy nastąpiło przez stosowne oświadczenie woli, czy przez jego brak, wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkowe (art. 1031 i n. k.c.). Ustawodawca ograniczył jednak odpowiedzialność za długi do wartości czynnego spadku ustalonego w wykazie lub spisie inwentarza. Oznacza to, że jeżeli w spadku otrzymaliśmy mieszkanie o wartości 150 tyś zł, ale osoba zmarła miała również dług wynoszący 180 tyś. zł, to odpowiadamy tylko do kwoty wartości spadku – czyli 150 tyś. zł. Ograniczenie odpowiedzialności nie wchodzi w grę w przypadku pominięcia w wykazie lub spisie inwentarza przedmiotów w celu zaniżenia wartości spadku (i tym samym zmniejszenia odpowiedzialności za długi).

 

telefon do adwokata zNiestety zupełnie inną sprawą jest jak złożyć oświadczenie o wartości inwentarza lub czy zawsze jest lepszym rozwiązanie odrzucenie spadku, które najczęściej oznacza piramidalny obowiązek odrzucenia spadku i prośbę do Sądu o zgodę na zrzeczenie się spadku w imieniu małoletnich! Dlatego polecamy infolinie Kancelarii Prawnej 703603009, gdzie uzyskają Państwo dokładne i dyskretne porady oraz pomoc jak rozwiązać Państwa sprawy spadkowe.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 1030 k.c., do chwili przyjęcia spadku ponosi się odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, a od chwili przyjęcia – z całego swojego majątku.

 

Za długi spadkowe do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność. Oznacza to, że do momentu działu spadku wierzyciel może dochodzić swoich należności od jednego wybranego przez siebie spadkobiercę. Od chwili działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi proporcjonalnie do wielkości swoich udziałów. Jeżeli tylko jeden spadkobierca został wcześniej pociągnięty do odpowiedzialności i spełnił świadczenie, to może on żądać zwrotu od reszty spadkobierców w częściach odpowiadających wielkości ich udziałów (spłacił wcześniej, razem ze swoją, również ich część długu).

Cała procedura związana z postępowaniem spadkowym może się okazać niezwykle czasochłonna i skomplikowana. Dzięki zmianie przepisów, nawet jeśli zapomnimy odrzucić spadek, nasza odpowiedzialność za długi zmarłego jest ograniczona, jednak ograniczenie nie jest równoznaczne z brakiem odpowiedzialności.

 

Kancelaria Prawna, infolinia 703603009 czynna w godz. 8:00 do 21:00

Pomagamy online oraz w Naszej Kancelarii w Centrum Katowic!

 

 

 

Źródło artykułu:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000539/O/D20150539.pdf

http://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/746774,Dlugi-spadkodawcy-a-odpowiedzialnosc-spadkobiercow.html

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-prawne/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spadkowe-po-zmianach-z-2015-roku/kcrxzv

http://www.infor.pl/prawo/spadki/postepowanie-spadkowe/764975,Przyjecie-i-odrzucenie-spadku-w-2018-r.html

 

 

Czy trzeba odrzucić spadek, co zrobić aby nie przyjąć długów spadkowych. Jak się zabezpieczyć przed długami spadkowymi.

Przyjąć spadek czy odrzucić spadek?. Jak sprawdzić czy osoba zmarłą miała długi, konsekwencje przyjęcie spadku, Co gorsza, w jaki sposób odrzucić spadek i do kiedy to należy zrobić), do kiedy można odrzucić spadek, czy wszyscy muszą odrzucić spadek?. Kto musi odrzucić spadek, porady prawne na temat przyjęcia spadku, porady prawne w zakresie spraw spadkowych, informacje prawne o odrzuceniu spadku.  Nie chcę spłacać długów spadkowych, spadek z dobrodziejstwem inwentarza porady prawne, jak ustalić inwentarz spadkowy, do jakiej kwoty odpowiadam za długi spadkowe. Czy dzieci dziedziczą długi spadkowe, odpowiedzialność dzieci za długi spadkowe. Porady prawne o długach spadkowych, jak uniknąć długów spadkowych, kancelaria prawna od spraw spadkowych. Bezpłatne porady w sprawach odrzucenia spadku.

Konsekwencje przyjęcia spadku z długami