Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Odszkodowanie za szkody górnicze

21 czerwca 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Odszkodowanie za szkody górnicze, komu i kiedy należy się odszkodowanie za szkody górnicze? Kancelaria Prawna 24h specjalizuje się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym przez szkody górnicze.

 

Szkody Górnicze – Mieszkając na terenach górniczych trzeba liczyć się z ryzykiem powstania zniszczeń na skutek ruchu zakładu górniczego. Do często występujących szkód górniczych możemy zaliczyć m.in. popękane ściany, niedomykające się okna i drzwi, zalaną piwnicę, czy też przechylenie budynku. Szkody górnicze dotyczą nie tylko budynków (domów, mieszkań), ale również gruntów czy plonów (np. podtopienia, osunięcia).

 

Kancelaria Prawna specjalizująca się w szkodach górniczych, tel. 728838858 – Kancelaria Prawna Katowice obsługuje całe woj. Śląskie, a nasi prawnicy specjalizują się w odszkodowaniach za szkody górnicze!

 

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jedynie porady przez telefon to zachęcamy do kontaktu z infolinią 703603009

 

 

 

Szkodą górniczą jest szkoda, która powstała na skutek ruchu zakładu górniczego – zarówno w trakcie jego działalności, jak i po jej zaprzestaniu. Szkody mogą bowiem ujawnić się nawet po kilku latach od zaprzestania działalności na danym obszarze.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nieruchomości nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, o ile oczywiście ruch jest prowadzony zgodnie z ustawą (art. 144 p.g.g.). Choć właściciel nie ma prawa uniemożliwić kopalni dalszej eksploatacji swoim sprzeciwem, to może on żądać odszkodowania za powstałe szkody górnicze.

 

Odszkodowanie za szkody górnicze przysługuje właścicielowi nieruchomości. Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, przez który szkoda powstała. Jeżeli ustalenie, kto wyrządził szkodę, okaże się niemożliwe, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody ma prawo prowadzić działalność w obszarze wystąpienia szkody. W przypadku, gdy odpowiedzialny za szkodę zakład nie istnieje i nie ma żadnego następcy prawnego, za szkodę odpowiada Skarb Państwa (art. 146 p.g.g.).

 

Poszkodowany może żądać naprawienia szkody poprzez:

  • przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego;
  • zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania.

 

Należy pamiętać, że to poszkodowany decyduje o sposobie naprawienia szkody. Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego jest niemożliwe lub spowodowałoby nadmierne koszty czy trudności, to można żądać jedynie świadczenia pieniężnego.

 

Kopalnia odmawia wypłaty za szkody górnicze? Kopalnia twierdzi, że to nie ich wina? Kopalnia zaniża wartość odszkodowania? Poradź się prawnika specjalizującego się w szkodach górniczych, tel. 703603009

 

Odszkodowanie za szkody górnicze – po ustaleniu, która kopalnia jest odpowiedzialna za szkodę, należy złożyć do niej wniosek o naprawienie szkód górniczych. Od dnia otrzymania wniosku kopalnia ma 30 dni na zawarcie ugody, chyba że wnioskodawca wyznaczy dłuższy termin. W przypadku odmowy, lub gdy upłynął wyznaczony termin, następuje wyczerpanie postępowania ugodowego. Oznacza to, że w celu dochodzenia swoich roszczeń poszkodowany może złożyć pozew do sądu. Składając pozew należy dokładnie określić treść żądania. Osoba, która wystąpiła na drogę sądową o odszkodowanie za szkody górnicze, jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych (opłaty od pism, opinia biegłego).

 

Odszkodowania z tytułu tej samej szkody można domagać się tylko raz. Jeżeli jednak po naprawieniu szkód powstaną one na nowo, właściciel ma prawo domagać się naprawienia tak powstałej szkody.

 

Ustalenie odpowiedzialnego podmiotu może okazać się trudne, a nie mamy na to za wiele czasu, ponieważ roszczenie o odszkodowanie za szkody górnicze przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie. Po tym czasie kopalnia może uchylić się od naprawienia szkody lub wypłacenia nam odszkodowania.

 

Kompleksowa obsługa prawna dla poszkodowanych przez szkody górnicze: biuro@kancelariaprawna24h.pl

 

Infolinia porad jak uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze czynna w godz. 8:00 –  21:00  tel. 703603009

 

pomoc prawna w nocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Odszkodowanie za szkody górnicze
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,