Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Kiedy można rozwiązać umowę najmu?

9 lipca 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Umowy najmu porady prawne – rozwiązanie umowy najmu zawartej na czas określony – obowiązki wynajmującego i najemcy.

 

obowiązki wynajmującegoRozwiązanie umowy najmu – Co mi grozi za wcześniejsze zerwanie umowy? Częste pytanie klientów, na które nie da się odpowiedzieć bez poznania szczegółów sprawy – polecam kontakt do analizy umów: kancelaria@prawnik-infolinia.pl

 

Umowy najmu nieodpłatne porady, tel. 703603009 – NAJEM – jest uregulowany w ustawie kodeks cywilny od art. 659 jednak trzeba też uwzględnić wiele przepisów szczególnych. Przez umowa najmu  oznacza, że wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości, a także części rzeczy jako całości lub nawet jej części składowe. Wyłączone z najmu są rzeczy zużywalne a także prawa. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt. Najemca ma obowiązek płacenia czynszu, który może być ustalony w pieniądzach lub innych świadczeniach, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowania nad nią pieczy. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony wygasa na skutek wypowiedzenia.

 

Jeżeli potrzebują Państwo bezpłatnych porad prawnych lub chcą otrzymać wzory umów bądź pism sądowych to zachęcamy do kontaktu z infolinią naszej Kancelarii Prawnej, tel. 703-603-009

 

Częste pytanie naszych klientów tojak natychmiast rozwiązać umowę najmuoraz jakie grożą mi konsekwencje za rozwiązanie umowy najmulub oodpowiedzialność za przedwczesne rozwiązanie terminowej umowy najmu„. Jednak aby na nie odpowiedzieć należy zrozumieć, czym są umowy najmu.

 

Rozwiązanie umowy najmu darmowe porady prawne http://www.prawnik-infolinia.pl

 

Zgodnie z art. 660 kc. „umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony„.

 

Art. 661 kc. informuje nas, że „§ 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.  § 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony„.

 

Wielu najemców, a co gorsza wynajmujących zapomina (lub nie chce pamiętać) o art. kc. „Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu”. Ten przepis ma znaczenie dla możliwości rozwiązania umowy lub żądania obniżenia wysokości czynszu. Jednak wiele osób nie ma świadomości jakie czynności (np. naprawy remonty) musi pokryć wynajmujący a jakie najemca. Nasi doświadczeni prawnicy z przyjemnością pomogą Wam w ustaleniu Waszych praw i obowiązków!

 

nieodpłatne porady na temat umów – W myśl art. 673 kodeksu cywilnego, jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, strony umowy najmu mogą wypowiedzieć najmem z zachowaniem terminów umownych. W przypadku ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Jeśli umowa najmu jest zawarta na czas oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w przypadkach określonych w umowie (jeżeli to w ogóle określono w umowie).

 

Trzeba pamiętać, że powyższe odnosi się ogólnie do umów najmu, do których zaliczyć można m.in. umowy najmu samochodu, lokalu lub nieruchomości. Jednak szczególny reżim prawny odnosi się do umów najmu lokalu mieszkalnego.

 

W przypadku umów najmu lokalu mieszkalnego trzeba pamiętać o kodeksie cywilnym od art. 680 kc. oraz o ustawie o ochronie praw lokatorów.., która reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – nieodpłatne porady na temat umów tel. 703603009

 

Z kodeksu cywilnego dowiemy się m.in.:

Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.”;

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody„.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo dzwoniąc na infolinię prawną czynną w godz. 7:00 – 24:00 7 dni w tygodniu

tel. 703-603-009

porady są bezpłatne – płacisz tylko za połączenie

 

najem a koszty eksploatacji

 

 

Kiedy można rozwiązać umowę najmu?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,