Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Zaległe wynagrodzenie

9 lipca 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Szef odmawia zapłaty za pracę? Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia? Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie? Bezpłatne porady prawne na temat prawa pracy, tel. 703603009

 

porady prawne prawa pracyZaległe wynagrodzenie – dział trzeci kodeksu pracy opisuje normy prawne związane z wynagrodzeniem za pracę, którego co do zasady pracownik nie może się zrzec. Jednak w praktyce wielu pracodawców zalega z wypłatami lub w ogóle nie ma zamiaru zapłacić za wykonaną pracę. Każdy, kto ma problem z odzyskaniem swojego wynagrodzenia lub inne problemy z zakresu prawa pracy, może skorzystać z porad prawnych Kancelarii Prawnej, udzielanych również przez telefon 703-603-009

 

 

Wynagrodzenie za pracę. Jednym z obowiązków pracodawcy, wymienionym w art. 94 k.p., jest terminowe i prawidłowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu i wypłaca się je z dołu, tj. za wykonaną pracę (poprzedni miesiąc), najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. Termin wypłacania wynagrodzenia powinien być stały i z góry ustalony. Jeżeli ustalony dzień przypada w danym miesiącu na dzień wolny, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę.

 

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełen etat nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone na dany rok. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na terminy wypłat czy rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika byłoby niższe niż ustalone minimalne wynagrodzenie, dokonuje się jego uzupełnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia (tzw. wyrównanie). Pracodawca nie może więc zasłonić się terminami albo powiedzieć, że „tak wypadły godziny w tym miesiącu”.

 

 

Bezprawne, niesłuszne potrącenia wynagrodzenia, porady prawne tel. 703603009

 

 

zaległą pensjaZaległe wynagrodzenie – niestety w praktyce zdarzają się sytuacje, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie lub zaniża jego wysokość, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracownik ma jednak możliwość domagania się swoich praw i walczenia o zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami. W przypadku zalegania przez pracodawcę z wynagrodzeniem, pracownik ma kilka opcji do wyboru.

 

 

Po pierwsze, pracownik może zwrócić się do inspekcji pracy. Jeżeli inspektor stwierdzi, że zgłoszenie jest zasadne i pracownikowi należy się wynagrodzenie i premia, to może nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia i świadczeń. Nie zawsze jednak inspektor wyda nakaz zapłaty, a w szczególności nie zrobi tego, jeżeli między pracownikiem a pracodawcą jest spór odnośnie wynagrodzenia (jego wysokości, należnych premii). Problem mogą też stanowić premie i świadczenia niewynikające wprost z ustawy.

 

 

Zaległe wynagrodzenie – inną opcją jest wniesienie pozwu do właściwego sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. W przypadku sporu jest to jedyna możliwość uzyskania zaległego wynagrodzenia, premii i innych świadczeń. Prawo do złożenia pozwu ma zarówno pracownik nadal zatrudniony, jak i osoba, z którą stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Pracownik może złożyć wniosek samodzielnie lub przez pełnomocnika i nie ponosi on kosztów związanych z wniesieniem pozwu, o ile wartość roszczenia nie przekracza 50 tyś zł. Dodatkowym atutem pozwu jest prawo do wystąpienia z roszczeniem wypłaty odsetek z tytuły opóźnienia (bez względu na jego powód). Odsetki chociaż częściowo zrekompensują czas, w którym pracownik pozostawał bez środków pieniężnych.

 

 

Zaległe wynagrodzenie stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika, wobec czego ma on również prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Pomimo rozwiązania umowy, jak wskazano już powyżej, pracownik nie traci prawa do wniesienia pozwu o zapłatę należnego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać porady prawne jak odzyskać swoje zaległe wynagrodzenie za pracę lub niesłusznie potrącone wynagrodzenie polecamy kontakt tel. 703603009.

Kancelaria Prawna czynna od 8:00 do 21:00 podpowie Ci co możesz zrobić gdy pracodawca notorycznie opóźnia się w wypłacie wynagrodzenia.

 

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

 

 

 

 

 

Zaległe wynagrodzenie
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,