Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Czy muszę przyjąć zwrot samochodu?

14 sierpnia 2018

Czy muszę przyjąć zwrot samochodu? Kiedy kupujący może zwrócić samochód? Czy muszę zwrócić pieniądze kupującemu lub obniżyć cenę? Porady prawne z zakresu rękojmi i odpowiedzialności sprzedawcy – tel. 703-603-009

 

Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada względem kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy (tzw. rękojmia). Nie jest to jednak odpowiedzialność nieograniczona.

 

Z wadą prawną mamy do czynienia, jeżeli kupiony samochód stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążony prawem osoby trzeciej. Przykładowo wada prawna pojawi się w sytuacji, gdy samochód pochodzi z kradzieży lub też był na nim ustanowiony zastaw. Sprzedający ma jednak możliwość uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli kupujący był świadomy wątpliwej sytuacji prawnej samochodu.

 

Wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanej rzeczy z umową, w szczególności są to sytuacje, kiedy rzecz:

  • nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy;
  • nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedający;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedającego, a ten nie zgłosił zastrzeżeń;
  • została wydana w stanie niezupełnym.

 

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną, która zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy. W przypadku używanej rzeczy ruchomej (jak np. samochód), odpowiedzialność można ograniczyć do roku, za zgodą obu stron.

 

Czy muszę przyjąć zwrot samochodu – odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne

 

porady prawne prawa pracyOdpowiedzialność za wystąpienie wad fizycznych, czyli wszelkiego rodzaju usterek, jest często trudna do ustalenia i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Sprzedający nie będzie odpowiadać za usterki, o których poinformował kupującego i z tego tytułu obniżył cenę. Poza tym, wada musi być istotna.

 

Kupujący może się zwrócić do sprzedającego z usterkami, które istniały w momencie zakupu, i o których nie wiedział i nie miał jak się dowiedzieć, zachowując wszelką staranność. To kupujący musi udowodnić, że sprawdził dokładnie stan techniczny samochodu i mimo to nie wykrył wady, która w momencie kupowania istniała. Zgodnie bowiem z art. 6 k.c.:

 

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

Inaczej wygląda sytuacja, gdy sprzedający specjalnie zataił pewne fakty. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi może się wtedy wydłużyć, a roszczenie będzie bezsporne. Czasem jednak sprzedający nie jest pierwszym właścicielem i sam mógł nie zdawać sobie sprawy z istniejącej wady. Nie będzie też odpowiadał za elementy ulegające zużyciu z czasem (np. przepalona żarówka).

 

W pierwszej kolejności kupujący może się ubiegać o naprawę wady przez sprzedającego lub obniżenie ceny. Dopiero gdy powyższe metody nie doprowadzą do porozumienia między stronami, kupujący może żądać zwrotu poniesionych kosztów i zwrócić samochód.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poradą prawną z zakresu sprzedaży
samochodu lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną
w godz. 7:00 – 21:00.

 

Czy muszę przyjąć zwrot samochodu – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

 

703603009

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy muszę przyjąć zwrot samochodu?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,