Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Czy mógł mnie zwolnić z pracy?

10 grudnia 2019
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika – czy mógł mnie zwolnić z pracy? Pracodawca nie może zwolnić pracownika bez powodu.

Jeżeli masz problemy z pracodawcą zadzwoń –

tel. 703-603-009

 

Pracodawca ma określone możliwości zwolnienia pracownika, które zostały uregulowane w kodeksie pracy (zob. art. 30 i n.). Pracodawca, tak samo jak pracownik, może złożyć jednostronne oświadczenie w celu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Jednak w przeciwieństwie do pracownika, pracodawca musi podać przyczynę zwolnienia, jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony. Przyczyna powinna być zrozumiała dla pracownika, rzeczywista i istniejąca w chwili wręczania wypowiedzenia.

 

Oczywiście pracodawca zawsze może dążyć do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, jednak pracownik wcale nie musi na to przystawać.

 

Czy mógł mnie zwolnić z pracy w trybie natychmiastowym?

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) oraz z określonych w art. 53 § 1 k.p. przyczyn niezawinionych przez pracownika.

 

Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych można uznać opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, kradzież w miejscu pracy, czy pozostawanie w stanie nietrzeźwości. Poza tym, pracownika można zwolnić dyscyplinarnie, jeśli w trakcie trwania umowy popełnił przestępstwo uniemożliwiające dalsze zajmowanie danego stanowiska. Przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Zwolnienie jest również możliwe w przypadku zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania określonej pracy.

 

Należy pamiętać, że pracodawca może zwolnić z powyższych powodów tylko w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o okolicznościach uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne.

 

Zwolnienie w trybie natychmiastowym jest także możliwe z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli wskutek choroby pracownik pozostaje niezdolny do pracy powyżej 3 miesięcy (lub więcej – zobacz art. 53 § 1 k.p.).

 

Jeżeli przyczyną usprawiedliwionej nieobecności nie jest choroba, pracodawca może zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli nieobecność trwa powyżej miesiąca.

 

Szczegółowe informacje z zakresu możliwości rozwiązania umowy przez pracodawcę mogą Państwo uzyskać na naszej infolinii porad prawnych w godz. 7:00 – 21:00 (odblokuj połączenia premium u swojego operatora)

 

Czy mógł mnie zwolnić z pracy – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

703603009

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

Porady prawne przez telefon na terenie całej Polski, 7 dni w tygodniu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy mógł mnie zwolnić z pracy?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,