Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Ustalenie opieki na dziećmi

5 listopada 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Ustalenie opieki nad dzieckiem – jak ustalić opiekę nad dziećmi przed sprawą rozwodową? Co zrobić, gdy mamy problem w osiągnięciu porozumienia lub gdy jedno z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem?

 

Ustalanie opieki nad dziećmi – porady prawne i pomoc w ustaleniu opieki nad dziećmi w przypadku problemów w porozumieniu z drugim rodzicem tel. 703-603-009.

 

Jeżeli przed sprawą rozwodową nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie opieki nad dzieckiem, to, zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej. Sąd może:

 

  • powierzyć władzę obojgu rodzicom;
  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczyć władzę drugiemu;
  • zawiesić, ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (jeżeli przemawia za tym dobro dziecka).

 

W obecnym stanie prawnym przyznanie opieki jednemu z rodziców nie wiąże się już z koniecznością ograniczenia władzy drugiemu. Sąd na rozprawie rozwodowej rozstrzyga również o kosztach utrzymania i wychowywania dziecka, które zobowiązany jest ponosić każdy z rodziców.

 

Pozostawienie kwestii związanych z wychowywaniem dziecka wyłącznie ocenie sądu znacznie wydłuży postępowanie rozwodowe. Może się również okazać, że wyrok sądu nie będzie zadowalający dla żadnej ze stron. Choć rozwód zawsze wiąże się z emocjami i trudnościami, to jednak warto starać się o osiągniecie porozumienia ze współmałżonkiem. Zarówno dla dobra dzieci, jak i swojego.

 

Ustalenie opieki nad dziećmi – plan wychowawczy

 

Najlepszym wyjściem jest osiągnięcie porozumienia jeszcze przed rozwodem i ustalenie tzw. planu wychowawczego. Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinno być sporządzone pisemnie. Nie ma jednego odgórnie ustalonego wzoru, jak powinno wyglądać porozumienie, jednak każde powinno zawierać:

 

  • miejsce stałego pobytu dziecka;
  • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej (czy np. któreś z rodziców ma ograniczoną władzę);
  • wykonywanie kontaktów z dzieckiem (w jakich godzinach i w jakie dni dziecko widuje się z danym rodzicem, z kim spędza święta).

 

W porozumieniu można również zawrzeć informacje o alimentach, sposobie kontaktu z innymi członkami rodziny, metody i finansowanie ewentualnego leczenia dziecka i wiele innych. Najlepiej zasięgnąć w tej kwestii porady, aby później nie spotkać się z nieprzyjemnościami w sytuacji spornej.

 

Jeżeli mimo ustalenia planu rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem lub rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w innej istotnej kwestii, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy. Należy pamiętać, że jeżeli jeden z rodziców narusza warunki porozumienia (zabrania kontaktów z dzieckiem), to można się domagać jego ukarania nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej (zob. art. 59815 k.p.c.).

 

Szczegółowe informacje na temat ustalania opieki nad dziećmi

mogą Państwo uzyskać na naszej

infolinii porad prawnych w godz. 7:00 – 21:00.

 

Ustalenie opieki na dziećmi – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

703603009

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalenie opieki na dziećmi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,