Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Upadłość konsumencka

30 sierpnia 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Masz problem z długami? Chciałbyś się pozbyć długów? Skorzystaj z upadłości konsumenckiej! A czym jest upadłość konsumencka?

 

Upadłość konsumencka porady prawne tel. 703603009

 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dzięki któremu dłużnik może wyjść ze spirali długów i zacząć od nowa. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć każda osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument). Aby jednak sąd nie odrzucił wniosku, należy spełnić pewne warunki.

 

Wniosek o upadłość konsumencką — może złożyć konsument, który stał się niewypłacalny. Pojęcie niewypłacalności definiuje art. 11 ustawy prawo upadłościowe i jest to stan, w którym dłużnik stracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto, opóźnienie w spłatach powinno wynosić powyżej 3 miesięcy.

 

Kolejnym wymogiem jest brak winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa. Sąd zbada, czy dłużnik nie doprowadził do swojej obecnej sytuacji specjalnie, np. zaciągając kredyt, którego rata przewyższała jego możliwości finansowe lub też kupował drogie sprzęty wiedząc, że nie będzie go stać na spłatę. Sytuacja, w której znalazł się konsument nie może być bezpośrednio jego winą, a musi być spowodowana np. utratą pracy, chorobą, czy działaniem osób trzecich.

 

Upadłość konsumencka – jak złożyć wniosek o upadłość porady §  Porady prawne https://prawnik-infolinia.pl/bezplatne-porady/

 

 

Upadłość darmowe porady

Wniosek składa się we właściwym sądzie według wzoru zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy go wypełnić zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami oraz szczegółowo opisać historię zadłużenia, uzasadniając, dlaczego staliśmy się niewypłacalni.

 

 

We wniosku o upadłość należy zawrzeć dane wszystkich wierzycieli razem z wysokością zaciągniętych zobowiązań oraz wykazać cały majątek. Nie można pominąć nawet wierzytelności spornych, czyli takich, których istnienie czy wysokość dłużnik poddaje w wątpliwość. Zatajenie jakiegokolwiek składnika majątku również przyczyni się do oddalenia wniosku przez sąd.

 

 

oddłużanie porady prawne tel. 703 603 009

Jeżeli sąd rozpatrzy pozytywnie wniosek i wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, rozpocznie się postępowanie upadłościowe. W postępowaniu upadłościowym następuje likwidacja całego majątku dłużnika. Majątek zostaje spieniężony i przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli. Poza tym zostaje ustalony plan spłaty, dzięki któremu dłużnik stosownie do swoich możliwości będzie wnosił opłaty na rzecz wierzycieli.

 

Wprowadzenie gotowego formularza zdecydowanie ułatwiło składanie wniosku o upadłość konsumencką. Aby jednak sąd przychylił się do naszego wniosku, należy go odpowiednio uzasadnić, a mamy na to tylko jedną szansę, bowiem wniosek o upadłość konsumencką można złożyć tylko raz na 10 lat.

 

 

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej z zakresu

upadłości konsumenckiej, prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną

w godz. 7:00 – 21:00.

 

Upadłość konsumencka – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu

703603009

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

bezpłatne porady prawne tel. 703603009

 

https://prawnik-infolinia.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upadłość konsumencka
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,