Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Kierowniczka zwolniła mnie z pracy ∅

8 października 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Kierownik zmusiła mnie do podpisania rozwiązania umowy o pracę, czy to zgodne z prawem? Albo zgodzisz się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron albo zostaniesz zwolniony dyscyplinarnie, czy to dopuszczalne?

 

Prawo pracy określa zasady karania pracowników i możliwości rozwiązania umowy o pracę ⇓

 

Bezpłatne poradyJeżeli zostałaś zastraszona i zmuszono Cię do podpisania niekorzystnego rozwiązania umowy o pracę zadzwoń do Kancelarii Prawnej po bezpłatną poradę z prawa pracy, tel. 703603009 §

 

 

Możliwości rozwiązania umowy o pracę – na wstępie należy wspomnieć o art. 30 kodeksu pracy:

§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,  

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),  

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),  

4) z upływem czasu, na który była zawarta,  

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 

§ 2.  Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

§ 21.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4.  W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5.  W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

 

Pamiętajmy, że zanim cokolwiek podpiszemy przeczytajmy dany dokument i zastanówmy się, poprośmy o kopie dla siebie a w sytuacji gróźb nagrajmy swoja rozmowę, bo posiadanie dowodów do podstawa ewentualnych roszczeń.

 

Warto zauważyć art. 53 kodeksu pracy, który stanowi iż:

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:  

a)  dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,  

b)  dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.  

§ 2.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

§ 4.  Przepisy art. 36 § 1 1  i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.  Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Potrzebujesz pomoc prawnej na temat prawa pracy?

 

Szczegółowe informacje i pomoc z zakresu prawa pracy mogą Państwo uzyskać na naszej infolinii porad prawnych w godz. 7:00 – 21:00.

 

Kancelaria Prawna – porady prawne przez telefon 7 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 21:00

703603009

 

http://www.prawnik-infolinia.pl

 

pomoc prawna w nocy

Bezpłatna pomoc prawna przez telefon 703603009

 

Zwolnienie z pracy, kierowniczka zwolniła mnie z pracy, kierownik zwolnił mnie, niesłuszne zwolnienie z pracy, zostałam zmuszona do podpisania wypowiedzenia, wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron porady, porady prawne na temat zwolnienia z pracy, prawo pracy darmowe porady, bezpłatne porady o prawie pracy, natychmiastowe zwolnienie z pracy bez uzasadnienia, bezpodstawne zwolnienie z pracy, zagrożono mi zwolnieniem z pracy, jakie ma prawa zwolniony z pracy, prawa zwolnionej z pracy, zostałam zastraszona w pracy, czy można wycofać się z porozumienia stron, porady prawne jak wycofać swoje wypowiedzenie,  Kierownik zmusiła mnie do podpisania rozwiązania umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron albo zostaniesz zwolniony dyscyplinarnie, zasady karania pracowników, możliwości rozwiązania umowy o pracę porady, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia porady prawne,

Kierowniczka zwolniła mnie z pracy ∅