Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Egzekucja skarbowa

22 sierpnia 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

Zarzuty w egzekucji administracyjnej

Problem z egzekucją w administracji? Komornik Skarbowy chce zająć Twoje pieniądze?

Jak się bronić przed egzekucją administracyjną? Jakie podstawy zarzutów zostały określone w ustawie? Egzekucja administracyjna – egzekucja skarbowa – wniesienie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym – porady prawne tel. 728-838-858.

 

komornik urzędu skarbowego

Komornik skarbowy porady www.prawnik-infolinia.pl

Zarzuty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym są jednym ze środków zaskarżenia przysługujących zobowiązanym. Można je wnieść w terminie 7 dni od doręczenia tytułu wykonawczego, w którym to powinno być zawarte pouczenie o przysługującym prawie do zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

 

Podstawy zarzutów w egzekucji administracyjnej zostały wymienione w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i są to:

 • wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku;
 • przedawnienie obowiązku;
 • wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;
 • odroczenie terminu wykonania obowiązku;
 • brak wymagalności obowiązku z innego powodu;
 • rozłożenie egzekwowanego obowiązku pieniężnego na raty
 • określenie egzekwowanego obowiązku nastąpiło niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4;
 • błąd co do osoby zobowiązanego;
 • niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;
 • niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego;
 • brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia (upomnienie wzywające dłużnika do wykonania obowiązku);
 • zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;
 • prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;
 • niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27, a w zagranicznym tytule wykonawczym – wymogów określonych w art. 102 ustawy o wzajemnej pomocy.

 

 

egzekucja administracyjna porady prawne

egzekucja administracyjna porady prawne 703-603-009

Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie zarzutu. W okresie zawieszenia organ może dokonać zabezpieczenia.

 

 

Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanego oraz wierzycielowi zażalenie (jeśli nie jest on jednocześnie organem egzekucyjnym).

 

 

Masz pytania?

Skorzystaj z bezpłatnych porad prawnych przez telefon

tel. 703-603-009

(godz. 7:00 – 21:00)

 

 

pomoc prawna w nocy

Bezpłatna pomoc prawna przez telefon 703603009

Egzekucja skarbowa