Infolinia prawna 703603009

Infolinia porad prawnych:

703603009

E-mail:

kancelaria@prawnik-infolinia.pl

Chcę się zwolnić z pracy

3 sierpnia 2018
Porady prawne przez telefon 703 603 009

W jaki sposób pracownik może się zwolnić z pracy? Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy i czy można go skrócić? Jak się zwolnić z pracy w trybie natychmiastowym?

 

Jak się zwolnić z pracy – porady prawne przez tel. 703-603-009.

 

Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy (k.p.) umowę o pracę można rozwiązać:

  • na mocy porozumienia stron;
  • za wypowiedzeniem;
  • bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym).

 

jak się zwolnić z pracy

Najszybszym i najmniej konfliktowym sposobem, w jaki można się zwolnić z pracy, jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Porozumieniem można rozwiązać każdy rodzaj umowy o pracę. Strony wspólnie określają warunki i okres wypowiedzenia, co daje możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bądź też wydłużenia okresu wypowiedzenia. Przepisy prawa pracy nie precyzują formy czy treści porozumienia.

Jak się zwolnić z pracy – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 

paragrafPracownik (jak również pracodawca) ma możliwość rozwiązania umowy poprzez złożenie oświadczenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednostronnym oświadczeniem. Pracodawca nie musi wyrażać zgody na złożenie wypowiedzenia, a umowa po upłynięciu odpowiedniego okresu rozwiązuje się.

 

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i stażu pracy. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni przy okresie próbnym do 2 tygodni;
  • 1 tydzień dla okresu próbnego powyżej 2 tygodni;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony to odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

w jaki sposób zwolnić się z pracy

Przy obliczaniu okresu wypowiedzenia należy pamiętać, że okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Złożenie wypowiedzenia np. w środku miesiąca będzie więc skutkować wydłużeniem okresu wypowiedzenia.

 

Pracownik powinien złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na piśmie, nie ma obowiązku podawania przyczyny swojej decyzji.

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika jest możliwe tylko w określonych prawem przypadkach (art. 55 k.p.).

 

Problematyka rozwiązania umowy o pracę (zwłaszcza bez wypowiedzenia) nie jest prosta. Oprócz nakreślonych powyżej istnieje szereg innych możliwości rozwiązania umowy.

 

Porad z zakresu prawa udzielają specjaliści na infolinii porad prawnych prawa pracy
tel. 703-603-009.

 

bezpłatne porady kancelarii prawnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcę się zwolnić z pracy
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,